Поверителност

Гига Груп ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката, начините за нейната доставка и заплащане, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура за закупения продукт. Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.