Блог

Полезна информация от света на елетротехника. Основни понятия, съвети и статии.

Публикувано от в на 10 Ноември, 2015 .

Силов кабел с медни или алуминиеви жила, изолирани с хартиена изолация в оловна обвивка (С, АС) или в алуминиева обвивка (СА, САА)

Конструкцията му е: медните или алуминиевите жила са изолирани с различна по цвят хартиена изолация и са усукани помежду си. Върху тях се поставя т. нар. по-ясна изолация. Така приготвените жила се изсушават под вакуум,...

Публикувано от в на 09 Ноември, 2015 .
​ За какво служат кабелите?

Кабелите служат за пренасяне и разпределение на електрическа енергия в електрически мрежи. За разлика от шнуровете те са предназначени за трайно полагане; използуват се за пренасяне на електрическа енергия при различни напрежения. Това изисква специална конструкция на изолацията и тоководещите жила и добри условия за...Шнур с каучукова изолация, преносен среден тип (ШККПС)

Конструкцията му е: медни многожични жила; изолация от два пласта каучуков пластификат; отделните жила са усукани и обвити с общ каучуков шланг. Ако жилата са калайдисани, към основното означение се прибавя буквата к (означение ШККПСк), а ако каучуковата изолация не поддържа горенето, буквата...

Публикувано от в на 06 Ноември, 2015 .
Шнур с каучукова изолация, обща оплетка, кръгъл (ШКИОК)

Конструкцията му е: медни жила, многожични; изолация от два пласта каучуков пластификат; отделните жила се усукват помежду си с пълнеж от памучна прежда за добиване на кръгла форма; обща оплетка. Произвеждат се с 2 или 3 жила със сечение 0,75 до 1,5 mm.

Употребяват се за свързване на подвижни...

Публикувано от в на 06 Ноември, 2015 .
Шнурове vs. изолирани проводници

Основното различие между шнуровете и изолираните проводници се състои в това, че шнуровете са предназначени главно да осъществяват връзката между неподвижните елементи на електрическата инсталация и подвижните потребители. Основното им предназначение предопределя и особеностите в конструкцията им.

  • обикновено...

Публикувано от в на 06 Ноември, 2015 .В зависимост от предназначението си изолираните проводници са инсталационни и обмотъчни.

Инсталационни проводници

В тази група ще разгледаме основните видове проводници, които намират приложение при направата на електрическите уредби, и тези, които се използуват за свързване на някои електрически съоръжения към електрическата уредба.

При...

Публикувано от в на 04 Ноември, 2015 .
Медни проводници (М)

Употребяват се основно в електропроводи и разпределителни мрежи с ниско напрежение. Тъй като медта е дефицитен материал, употребата им се ограничава само за райони, където има активно действуваща атмосфера (например крайморски райони, райони на химически предприятия и др.). Шините се употребяват в разпределителните уредби...

Публикувано от в на 04 Ноември, 2015 .
Какво са проводниците по дефиниция?

Проводниците са елементи от електрическите уредби (електрическите инсталации, разпределителните уредби и преносните линии за ниско и високо напрежение). Те се изработват от матерали с голяма електрическа проводимост, тъй като са предназначени за провеждане на електрическия ток.

Кои са характеристиките, по...

Публикувано от в на 02 Ноември, 2015 .
Каква е разликата между бутон и ключ за осветеление?

Бутоните за осветление се различават от ключовете по това, че електрическата връзка се осъществява, докато действа върху тях.

Кои са конструктивните им елементи?

Конструктивните елементи на бутоните са:

  • тяло от пластмаса – по форма е в зависимост от мястото, където ще се монтира;
  • пластмасов...

Публикувано от в на 02 Ноември, 2015 .Освен нормално изпълнение, електрическите ключве могат да бъдат изработени и в така нареченото специално изпълнение. В зависимост от предназначението, те могат да бъдат класифицирани на следните видове:

Клавишен прекъсвач

Произвежда се по схеми 1 и 6 за ток 16 А, напрежение 250 V, за две работни температури: 60 и 125° С. Употребяват се при...